BAN GIÁM HIỆU

 C Chung Hiệu trưởng: Nguyễn Thị ChungNăm sinh: 1971

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm văn

Trình độ chính trị: Trung cấp

Email: chungtruongthcsnamlong@gmail.com

 

Phó hiệu trưởng: Trần Thị NhungNăm sinh: 1972

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Toán

Trình độ chính trị: Trung cấp

Email: nhung_nn@yahoo.com.vn

 

 DSC_0003 Phó hiệu trưởng: Trần Văn TáiNăm sinh: 1965

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Toán

Trình độ chính trị: Trung cấp

Email: