Liên hệ

Trường THCS Nam Thanh

Địa chỉ: xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn:  Nguyễn Thị Chung      Chức vụ: Hiệu Trưởng
Điện thoại:  0942370135      Email: truongthcsnamthanhnt@gmail.com