Công tác kiểm tra thân nhiệt cho học sinh trước khi vào trường

Tháng Năm 4, 2020 9:04 sáng

IMG_20200504_082801 IMG_20200504_082840